Кафедра менеджменту, публічного управління та персоналу ЗУНУ | Навчальні матеріали
348621
page-template-default,page,page-id-348621,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-1.7, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Навчальні матеріали

Аудит персоналу

 1. ЕНМКД Аудит персоналу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/2322-2013-11-08-07-42-56
 2. Облік, аналіз і аудит персоналу [Текст] : навч. посіб. / авт. кол. Г. В. Назарова, С. В. Мішина, В. І. Отенко, О. Ю. Мішин. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 260 с.
 3. Никонова, Т. В. Управленческий аудит: персонал [Текст] / Т. В. Никонова, С. А. Сухарев. – М. : Экзамен, 2002. – 224 с.
 4. Виноградський, М. Д. Менеджмент в організації [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – 3-тє вид., випр. – К. : Кондор, 2007. – 598 с.

Демографія

 1. ЕНМКД Демографія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/2323-2013-11-08-07-43-45
 2. Демографія [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 36 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літд/демографія/демографія.pdf
 3. Кустовська, О. В.  Демографічна статистика [Електронний ресурс] : метод. вказівки ; магістерський курс / О. В. Кустовська. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 40 с. – Режим доступу : http://www.library.tane.edu.ua/files/EVD/m_dem_stat.pdf
 4. Демографія [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 36 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літд/демографія/демографія.pdf
 5. Фіскальна статистика [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 25 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/20046/FF_KEAStat_FMO_DFiskStat_LEK.pdf
 6. Міжнародна економічна статистика [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 149 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літм/міжнародна%20економічна%20статистика/міжнародна%20економічна%20статистика.pdf
 7. Соціальна статистика [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 155 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/18924/FU_%20%d0%9a%d0%95%d0%90Stat_S_SR_%20DSStat_%20LEC.pdf.pdf
 8. Кустовська, О. В.  Демографічна статистика [Електронний ресурс] : метод. вказівки ; магістерський курс / О. В. Кустовська. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 40 с. – Режим доступу : http://www.library.tane.edu.ua/files/EVD/m_dem_stat.pdf
 9. Регулювання міграційних процесів в країнах ЄС та Україні [Текст] : метод. рек. / уклад. А. П. Гайдуцький, І. Я. Зварич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 32 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30631/3/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%20%28pdf.io%29.pdf
 10. Гладун, О. М.    Нариси з демографічної історії України ХХ століття [Текст] : монографія / О. М. Гладун. – К. : Ін-т демограф. та соц. дослідж. ім.. М. В. Птухи, 2018. – 224 с.
 11. Демографія [Текст] : навч. посіб. / уклад. Г. П. Баб’як, Д. Г. Шушпанов ; відп. за вип. Є. П. Качан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 169 с.

Економіка праці й соціально-трудові відносини

 1. ЕНКМД Економіка праці і соціально-трудові відносини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2326-2013-11-08-07-47-00
 2. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 391 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/25465/1/Ekonomika%20prazi_2016.pdf
 3. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – 2-ге вид., доповн. й переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 284 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/23425/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202013.pdf
 4. Гриньова, В. М.  Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Гриньова, Г. Ю. Шульга. – К. : Знання, 2010. – 310 с.
 5. Червінська, Л. П.  Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Червінська. – К. : ЦУЛ, 2010. – 288 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=247&Itemid=23
 6. Економіка праці і соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : курс лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 155 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літе/економіка%20праці%20та%20соціально-трудові%20відносини/економіка%20праці%20і%20соціально-трудові%20відносини.pdf.pdf
 7. Економіка праці і соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.- метод. компл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 91 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літе/економіка%20праці%20та%20соціально-трудові%20відносини/НМК%20Економіка%20праці%20і%20соціально%20–%20трудові%20відносини.pdf
 8. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / В. Я. Брич, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за заг. ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 373 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/489/1/econ_praci_i_soc_vidnosyn.pdf
 9. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов [та ін.]. – К.: Знання, 2008. – 407 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/25393/1/%D0%95%D0%9F%20%D1%96%20%D0%A1%D0%A2%D0%92%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202008%20%282%29.pdf
 10. Червінська, Л. П.   Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Червінська. – К. : ЦУЛ, 2016. – 288 с.

Економіка ринків праці

 1. ЕНКМД Економіка ринків праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/4105-ekonomika-rynkiv-pratsi

 1. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – [2-ге вид., доповн. й переробл.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 284 с.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/23425/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202013.pdf

 1. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська. – [2-ге вид., переробл. і доповн.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 391 с. http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/25465/1/Ekonomika%20prazi_2016.pdf
 2. Сірко, А. В. Економічна теорія. Політекономія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. В. Сірко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 416 с. http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/28422/1/Ekonom_teoriya_Sirko.pdf
 3. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібн. / В. Я. Брич, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 373 с. – Режим доступу : – http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/6234/1/econ_praci_i_soc_vidnosyn.pdf
 4. Гриневич, Л. В. Регулювання структурного безробіття на ринку праці [Текст] : монографія / Л. В. Гриневич, О. В. Зірко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 195 с.
 5. Інфраструктурне забезпечення розвитку транскордонних ринків праці в Україні [Текст] : монографія / Н. А. Мікула, Є. Е. Матвєєв, В. Є. Крупін [та ін.]. – Львів : ІРД НАНУ, 2013. – 202 с.
 6. Чернявська, О. В. Ринок праці [Текст] : навч. посіб. / О. В. Чернявська. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2013. – 522 с.
 7. Цимбал, О. І. Інституційний механізм регулювання ринку праці : проблеми трансформації та забезпечення трудоресурсної безпеки [Текст] : монографія / О. І. Цимбал. – К. : Вишемирський В. С. – 2010. – 520 с.
 8. Федосеев, В. В. Экономико-математические модели и прогнозирование рынка труда [Текст] : учеб. пособ. / В. В. Федосеев. – 2-е изд., дополн. и испр. – М. : Инфра-М, 2010. – 144 с.
 9. Рязанцев, С. В. Мировой рынок труда и международная миграция [Текст] : учеб. пособ. / С. В. Рязанцев, М. Ф. Ткаченко. – М. : Экономика, 2010. – 303 с.

Імідж-менеджмент

 1. Менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. М. Шкільняк, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ж. Л. Крисько, І. О. Демків. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 252 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31710/1/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F%D0%BA.pdf
 2. Шмит, Б. Этика маркетинга: стратегия менеджмента, создания брэнда и имиджа компании [Текст] / Б. Шмит, А. Симонсон. – М. : Транзиткнига, 2005. – 395 с.
 3. Дяченко, Т. О. Організаційна культура та корпоративний імідж підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Дяченко, Л. І. Скібіцька. – К. : Освіта України, 2011. – 248 с.
 4. Косач, І. А. Ділове адміністрування : менеджмент організацій та управління змінами [Текст] : навч. посіб. / І. А. Косач, Л. С. Ладонько, І. В. Калінько. – К. : Кондор, 2016. – 217 с.
 5. Хомуленко, Т. Б. Теоретичні та практичні аспекти дослідження іміджу [Текст] : монографія / Т. Б. Хомуленко, Ю. Г. Падафет, О. В. Скориніна. – Х. : ІНЖЕК, 2005. – 272 с.
 6. Імідж-менеджмент [Текст] : навч. посіб. / упоряд. С. Б. Комінко. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 52 с.

Кадровий менеджмент

 1. ЕНКМД Кадровий менеджмент [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/2328-2013-11-08-07-48-44
 2. Кадровий менеджмент [Електронний ресурс] : курс лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 29 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8050/1/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
 3. Пушкар, З. М. Кадровий менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. М. Пушкар, Б. Т. Пушкар. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 210 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/26931/1/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9A%D0%9C%202017%3d%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%90.pdf
 4. Головнева, И. В. Психологические основы кадрового менеджмента [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / И. В. Головнева. – К. : Кондор, 2007. – 172 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/materialy%20vudavnutstv/kondor/головнева_психологические%20основы%20кадрового%20менеджмента.rar
 5. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Електронний ресурс] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб’як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12623/1/%d0%94%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%82%d0%bd%20%d0%be%d1%81%d1%82.pdf
 6. Чурсіна, Л. А. Сертифікація персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, Ю. В. Березовський, Г. А. Тіхосова. – К. : Ліра-К, 2014. – 315 с.
 7. HR-менеджмент у публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / О. М. Руденко, С. В. Штурхецький, О. В. Шершньова, Н. В. Філіпова. – К. : Кондор, 2017. – 123 с.
 8. Кізян, С. М. Вступ до фаху. Менеджер і команда : теоретичні та практичні аспекти [Текст] : навч. посіб. / С. М. Кізян, М. І. Небава, О. О. Адлер. – К. : Слово, 2014. – 168 с.
 9. Гриньова, В. М. Управління кадровим потенціалом підприємства [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, Г. І. Писаревська. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 228 с.
 10. Гриньова, В. М. Управління кар’єрним зростанням персоналу підприємства [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, М. М. Новікова, О. А. Небилиця. – Х. : ХНЕУ, 2013. – 180 с.
 11. Карпенко, В. В. Ефективність відтворення та використання кадрового потенціалу підприємств [Текст] : монографія / В. В. Карпенко, В. І. Успаленко. – Х. : БУРУН і К, 2015.

Менеджмент персоналу

 1. ЕНКМД Менеджмент персоналу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2248-2013-11-02-08-23-17
 2. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / М. М. Шкільняк, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ж. Л. Крисько, І. О. Демків. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 252 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31710/1/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F%D0%BA.pdf
 3. Управління персоналом [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 143 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/10042/1/faem_kamp_smpz_dup_LEK.pdf
 4. Управління трудовими ресурсами організації [Електронний ресурс] : метод. вказівки та індивід. завдання / уклад. Л. Б. Круп’як. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 52 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/10517/1/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%86%20%D0%92%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%86%D0%92%D0%9A%D0%98%20.pdf
 5. Основи менеджменту. Теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Г. Є. Мошек, І. П. Миколайчук, Ю. І. Палеха [та ін.] ; за заг. ред. Г. Є. Мошека. – К. : Ліра-К, 2017. – 528 с.
 6. Палеха, Ю. І. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К. : Ліра-К, 2015. – 336 с.
 7. Поташева, Г. А. Синергетический подход к управлению [Текст] : монография / Г. А. Поташева. – М. : Инфра-М, 2012. – 160 с.
 8. Гавкалова, Н. Л. Управління витратами на персонал – основа ефективності менеджменту персоналу [Текст] : монографія / Н. Л. Гавкалова, А. С. Криворучко. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 231 с.
 9. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 520 с.
 10. Менеджмент організації [Текст] : підручник / за заг. ред. В. П. Пєткова. – К. : КНТ, 2011. – 488 с.
 11. Гавкалова, Н. Л. Управління ефективністю менеджменту персоналу [Текст] : монографія / Н. Л. Гавкалова, Т. А. Власенко. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 296 с.
 12. Рульєв, В. А. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2012. – 312 с.

Мотивування персоналу

 1. ЕНКМД Мотивація персоналу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/2331-2013-11-08-08-02-01
 2. Куриляк, В. Є. Заробітна плата на промислових підприємствах : методичні та організаційні аспекти [Електронний ресурс] : монографія / В. Є. Куриляк, В. С. Мазур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 304 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/14563/1/monog.pdf
 3. Управління трудовими ресурсами організації [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 170 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/10085/1/3_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
 4. Салун, М. М. Механізм соціально-економічної мотивації працівника [Текст] : монографія / М. М. Салун, О. В. Майстренко. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 184 с.
 5. Яркіна, Н. М. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Яркіна. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Ліра-К, 2017. – 596 с.
 6. Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці [Текст] : монографія / С. М. Ілляшенко, О. В. Прокопенко, Л. Г. Мельник [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2015. – 583 с.
 7. Палеха, Ю. І. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К. : Ліра-К, 2015. – 336 с.
 8. Якубівська, Ю. Є. Сучасні методи забезпечення надійності персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ю. Є. Якубівська. – Тернопіль : Тайп, 2014. – 120 с.
 9. Червінська, Л. П. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Червінська. – К. : ЦУЛ, 2016. – 288 с.
 10. Экономика труда [Текст] : учеб. пособ. / Т. И. Лепейко, Т. Н. Красноносова, Т. С. Шапошникова, О. В. Нечипорук. – Х. : ХНЭУ, 2012. – 156 с.

Організація праці менеджера

 1. ЕНКМД Організація праці менеджера [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2334-2013-11-08-08-12-29
 2. Пушкар, З. М. Кадровий менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. М. Пушкар, Б. Т. Пушкар. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 210 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/26931/1/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9A%D0%9C%202017%3d%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%90.pdf
 3. Скібіцька, Л. І. Організація праці менеджера [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – К. : ЦУЛ, 2010. – 360 с.
 4. Палеха, Ю. І. Загальне діловодство (теорія та практика керування документацією із загальних питань) [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – 4-те вид., випр., доповн. – К. : Ліра-К, 2015. – 624 с.
 5. Скібіцька, Л. І. Діловодство [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – 2-ге вид. – К. : Кондор, 2012. – 220 с.
 6. Козяр, М. М. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення [Текст] : навч. посіб. / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. Станіславчук ; під заг. ред. М. М. Козяр. – К. : Кондор, 2011. – 451 с.
 7. Документооборот у системі організації праці менеджера з навчальної дисципліни “Організація праці менеджера” [Текст] : навч. посіб. / В. М. Гриньова, М. М. Новікова, А. О. Гідзула [та ін.]. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 307 с.
 8. Колпаков, В. М. Організація праці менеджера [Текст] : навч. посіб. / В. М. Колпаков. – К. : Персонал, 2008. – 432 с.
 9. Доброзорова, О. В. Організація праці менеджера [Текст] : навч. посіб. / О. В. Доброзорова, І. В. Осадчук. – К. : Кондор, 2009. – 502 с.
 10. Виноградський, М. Д. Організація праці менеджера [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – К. : Кондор, 2007. – 416 с.
 11. Чайка, Г. Л. Організація праці менеджера [Текст] : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – К. : Знання, 2007. – 424 с.

Оцінка персоналу й кадрове адміністрування

 1. Чурсіна, Л. А.    Сертифікація персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, Ю. В. Березовський, Г. А. Тіхосова. – К. : Ліра-К, 2014. – 315 с.
 2. Швець, І. Б. Комплексна оцінка якості управління персоналом [Текст] : монографія / І. Б. Швець, Т. В. Коваленко. – Донецьк : ДонНТУ, 2013. – 160 с.
 3. Кибанов, А. Я.  Управление персоналом организации : актуальные технологии найма, адаптации и аттестации [Текст] : учеб. пособ. / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. – 2-е изд., стер. – М. : Кнорус, 2012. – 368 с.
 4. Купер, Д. Отбор и наем персонала : технологии тестирования и оценки [Текст] / Д. Купер, И. Робертсон, Г. Тинлайн ; пер.с англ.Т. Э. Окорокова. – М. : Вершина, 2009. – 336 с.
 5. Ястремська, О. М. Оцінювання результатів діяльності управлінського персоналу : теоретичні та практичні аспекти [Текст] : монографія / О. М. Ястремська. – К. : ХНЕУ, 2012. – 196 с.
 6. Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби [Текст] : практ. посіб. / Є. К. Пашутинський. – 5-те вид., стер. – К. : КНТ, 2010. – 332 с.
 7. Панасенко, Ю. А. Делопроизводство : документационное обеспечение управления [Текст] : учеб. пособ. / Ю. А. Панасенко. – 2-е изд. – М. : РИОР, 2009. – 113 с.
 1. Гончарова Н. І. Документаційне забезпечення менеджменту : навч. посіб. / Н. І. Гончарова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 260 с.
 2. . Доровськой О. Ф. Кадрове діловодство : навч. посіб. / О. Ф. Доровськой. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2009 – 280 с.
 3. .Пашутинський Є. К. Діловодство кадрової служби [Текст] : практ. посібник / Є. К. Пашутинський. – 4-те вид., змін. та доп. – К. : КНТ, 2009. – 332 c.
 4. . Корбутяк В.І. Кадрове діловодство: навч. посіб. для студентів ВНЗ / В.І. Корбутяк, З.О. Толчанова, О.О.Бутник; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2013. – 176 с.
 5. .Палеха Ю. І. Управлінське документування: Навч. посібник: У 2 ч. Ч. 2. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів). – 3-тє вид., доп. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 283 с.

Регіональна економіка

 1. ЕНКМД Регіональна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2337-2013-11-08-08-15-23
 2. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Електронний ресурс] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб’як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12623/1/%d0%94%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%82%d0%bd%20%d0%be%d1%81%d1%82.pdf
 3. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Електронний ресурс] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24504
 4. Ілляш, І. Д. Соціально-економічний розвиток поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства [Електронний ресурс] : монографія / І. Д. Ілляш, Д. В. Ткач. –Тернопіль : Астон, 2013. – 204 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/3569/1/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4I%D0%AF_I%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88.pdf
 5. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – 2-ге вид., доповн. й переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 284 с. – Режим доступу :  : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/23425/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202013.pdf
 6. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 391 с. . – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/25465/1/Ekonomika%20prazi_2016.pdf
 7. Економічне Тернопілля : реалії та перспективи [Електронний ресурс] = Economy of Ternopil region : realities and prospects / С. І. Юрій, В. Г. Дем’янишин, А. І. Крисоватий [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 120 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24585/1/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F.pdf
 8. Фінансово-економічна грамотність [Текст] : підручник : у 2-х ч. / О. Б. Жихор, О. В. Димченко, З. С. Варналій [та ін.] ; за ред. О. Б. Жихор, О. В. Димченка. – К. : Кондор, 2017. – 1024 с. – Ч. 1: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України.
 9. Червяков, І. М. Реструктуризація та реорганізація регіональних промислових комплексів : стратегія і механізми [Текст] : монографія / І. М. Червяков. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 392 с.
 10. Трансформаційні перетворення регіональної економіки [Текст] : монографія / за заг. ред. С. А. Назаренка. – К. : Кондор, 2016. – 290 с.
 11. Топчієв, О. Г. Регіоналістика : географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. В. Яворська. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 371 с.
 12. Круш, П. В. Регіональне управління [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, О. О. Кожемяченко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 248 с.
 13. Савченко, В. Ф. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Савченко. – К. : Кондор, 2012. – 339 с.
 14. Регіональна економіка [Текст] : підручник / Є. П. Качан, Г. П. Баб’як, Л. П. Запорожан [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 670 с.

Рекреаційні комплекси світу

 1. ЕНКМД Рекреаційні комплекси світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3123-rekreatsiini-kompleksy-svitu
 2. Туристичне краєзнавство [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. О. Є. Гарбера. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 107 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9971/1/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2_%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%86%D0%99.pdf
 3. Пушкар, Б. Т. Територіальна організація рекреаційного господарства регіону [Електронний ресурс] : монографія / Б. Т. Пушкар, З. М. Пушкар. – Тернопіль : Вектор, 2014. – 196 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2589/1/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%3d%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf
 4. Організація рекреаційних послуг [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. О. Є. Гарбера. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 115 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9166/1/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2_%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%86%D0%99.pdf
 5. Масляк, П. О. Рекреаційна географія [Текст] : навч. посіб. / П. О. Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343 с.
 6. Фоменко, Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Фоменко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 312 с.
 7. Основи рекреалогії (економіко-екологічний та маркетинговий аспект) [Текст] : навч. посіб. / І. О. Гродзинська, С. Г. Нездоймінов, О. В. Гусєва, А. В. Замкова. – К. : ЦУЛ, 2017. – 264 с.

Ринок праці

 1. ЕНКМД Ринок праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2339-2013-11-08-08-17-07
 2. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 391 с. . – Режим доступу : – http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/25465/1/Ekonomika%20prazi_2016.pdf
 3. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – 2-ге вид., доповн. й переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 284 с. – Режим доступу : – http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/23425/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202013.pdf
 4. Гриневич, Л. В. Регулювання структурного безробіття на ринку праці [Текст] : монографія / Л. В. Гриневич, О. В. Зірко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 195 с.
 5. Інфраструктурне забезпечення розвитку транскордонних ринків праці в Україні [Текст] : монографія / Н. А. Мікула, Є. Е. Матвєєв, В. Є. Крупін [та ін.]. – Львів : ІРД НАНУ, 2013. – 202 с.
 6. Чернявська, О. В. Ринок праці [Текст] : навч. посіб. / О. В. Чернявська. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2013. – 522 с.
 7. Гальків, Л. І. Оцінка втрат людського капіталу : теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / Л. І. Гальків. – Львів : НАНУ ІРД, 2011. – 444 с.
 8. Цимбал, О. І. Інституційний механізм регулювання ринку праці : проблеми трансформації та забезпечення трудоресурсної безпеки [Текст] : монографія / О. І. Цимбал. – К. : Вишемирський В. С., 2010. – 520 с.
 9. Швець, І. Б. Оцінка нагромадження людського капіталу на промислових підприємствах [Текст] : монографія / І. Б. Швець, С. В. Позднякова. – Донецьк : ДонНТУ-Норд-Прес, 2011.
 10. Червінська, Л. П. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Червінська. – К. : ЦУЛ, 2016. – 288 с.
 11. Шумская, А. Н. Экономика труда и социально-трудовые отношения [Текст] : учеб. пособ. / А. Н. Шумская. – Х. : ХНЭУ, 2012. – 267 с.
 12. Экономика труда [Текст] : учеб. пособ. / Т. И. Лепейко, Т. Н. Красноносова, Т. С. Шапошникова, О. В. Нечипорук. – Х. : ХНЭУ, 2012. – 156 с.

Соціальна економіка і людський розвиток

 1. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 391 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/25465/1/Ekonomika%20prazi_2016.pdf
 2. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – [2-ге вид., доповн. й переробл.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 284 с. Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/23425/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202013.pdf
 3. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібн. / В. Я. Брич, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 373 с. – Режим доступу : – http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/6234/1/econ_praci_i_soc_vidnosyn.pdf
 4. Стрижак, О. О. Людський розвиток [Текст] : навч. посіб. / О. О. Стрижак. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 292 с.
 5. Людський розвиток регіонів України : аналіз та прогноз [Текст] : монографія. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 328 с.
 6. Людський розвиток в Україні : інноваційний вимір [Текст] : кол. моногр. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008. – 316 с.
 7. Людський розвиток в Україні : можливості та напрями соціальних інвестицій (колективна науково-аналітична монографія) [Текст] : монографія / за ред. Е. М. Лібанової. – К. : Держкомстат України, 2006. – 356 с.
 8. Грішнова, О. А. Людський розвиток [Текст] : навч. посіб. / О. А. Грішнова. – К. : КНЕУ, 2006. – 308 с.
 9. Соціальна економіка [Текст] : навч. посіб. / О. О. Бєляєв, Є. Б. Ніколаєв, А. В. Келічавий [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2014. – 488 с.
 10. Головніна, О. Г. Основи соціальної економіки [Текст] : підручник / О. Г. Головніна. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2013. – 648 с.
 11. Боярко, І. М. Ефективність фінансів державного сектору економіки в системі управління соціально-економічним розвитком України [Текст] : монографія / І. М. Боярко, Н. А. Дехтяр, О. В. Дейнека. – Суми : Університетська книга, 2013. – 165 с.
 12. Соціально-економічні інституції економічної системи України [Текст] : монографія / Л. Ю. Возна, М. М. Костриця, А. Л. Северенчук [та ін.] ; за заг. ред. К. С. Солонінка. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 232 с.

Стратегія управління людськими ресурсами

 1. ЕНКМД Стратегія управління людськими ресурсами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/2343-2013-11-08-08-22-04
 2. Брич, В. Я. Коучинг в системі управління людськими ресурсами [Електронний ресурс] : монографія / В. Я. Брич, М. Б. Нагара. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 188 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29783/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87-%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0.pdf
 3. Управління трудовими ресурсами організації [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 170 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/10085/1/3_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
 4. Трілленберг, В. Стратегія управління : адміністративний менеджмент у державних управлінських установах [Електронний ресурс] : консп. лекцій і семінарів / В. Трілленберг. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 64 с.
 5. Управління людськими ресурсами та публічні комунікації [Текст] : метод. вказівки / уклад. Л. Б. Круп’як. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 24 с.
 6. Захарчин, Г. М. Управління конфліктами [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Захарчин, Р. О. Винничук. – Львів : Вид-во Львівська політехніка, 2017. – 160 с.
 7. Безтелесна, Л. І. Конкурентоспроможні людські ресурси : механізм забезпечення в національній економіці [Текст] : монографія / Л. І. Безтелесна, О. С. Пляшко. – К. : Кондор, 2017. – 184 с.
 8. Філатов, В. М. Соціально-економічні засади мотивації управлінського персоналу [Текст] : монографія / В. М. Філатов, Т. С. Черкашина. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 219 с.
 9. Якубівська, Ю. Є. Сучасні методи забезпечення надійності персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ю. Є. Якубівська. – Тернопіль : Тайп, 2014. – 120 с.
 10. Ястремська, О. М. Оцінювання результатів діяльності управлінського персоналу : теоретичні та практичні аспекти [Текст] : монографія / О. М. Ястремська. – К. : ХНЕУ, 2012. – 196 с.
 11. Дороніна, М. С. Людські ресурси виробничої організації. Діагностика, розвиток [Текст] : монографія / М. С. Дороніна, К. В. Сатушева. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 232 с.

Техніка пошуку роботи

 1. ЕНКМД Ринок праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2339-2013-11-08-08-17-07
 2. ЕНКМД Економіка ринків праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/4105-ekonomika-rynkiv-pratsi

 1. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 391 с. Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/25465/1/Ekonomika%20prazipdf
 2. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – [2-ге вид., доповн. й переробл.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 284 с.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/23425/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202013.pdf

 1. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібн. / В. Я. Брич, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 373 с. – Режим доступу : – http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/6234/1/econ_praci_i_soc_vidnosyn.pdf
 2. Дахно, І. І. Ділова кар’єра [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно. – К. : ЦУЛ, 2011. – 528 с.
 3. Беляев, С. Как найти хорошую работу и управлять своими деньгами [Текст] / С. Беляев, В. Тимченко. – К. : Саммит-книга, 2010. – 128 с.
 4. Лисенко, Л. І. Ринок праці. Техніка пошуку роботи [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Лисенко, Б. В. Максимов ; під ред. В. К. Маригодова. – К. : Професіонал, 2004. – 320 с.
 5. Гриневич, Л. В. Регулювання структурного безробіття на ринку праці [Текст] : монографія / Л. В. Гриневич, О. В. Зірко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 195 с.
 6. Інфраструктурне забезпечення розвитку транскордонних ринків праці в Україні [Текст] : монографія / Н. А. Мікула, Є. Е. Матвєєв, В. Є. Крупін [та ін.]. – Львів : ІРД НАНУ, 2013. – 202 с.
 7. Ринок праці [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. П. Дяків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 69 с.
 8. Чернявська, О. В. Ринок праці [Текст] : навч. посіб. / О. В. Чернявська. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2013. – 522 с.

Управління персоналом

  1. ЕНКМД Управління персоналом [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2345-2013-11-08-08-24-10
  2. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / М. М. Шкільняк, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ж. Л. Крисько, І. О. Демків. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 252 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31710/1/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F%D0%BA.pdf
  3. Кадровий менеджмент [Електронний ресурс] : курс лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 29 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8050/1/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
  4. Управління персоналом [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 143 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/10042/1/faem_kamp_smpz_dup_LEK.pdf
  5. Лепейко, Т. І. Управління персоналом підприємства в умовах невизначеності (поведінковий підхід) [Текст] : монографія / Т. І. Лепейко, О. М. Миронова. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 236 с.
  6. Захарчин, Г. М. Управління конфліктами [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Захарчин, Р. О. Винничук. – Львів : Вид-во Львівська політехніка, 2017. – 160 с.
  7. Палеха, Ю. І. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К. : Ліра-К, 2015. – 336 с.
  8. Чурсіна, Л. А. Сертифікація персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, Ю. В. Березовський, Г. А. Тіхосова. – К. : Ліра-К, 2014. – 315 с.
  9. Карнеги, Д. Как стать эффективным лидером [Текст] / Д. Карнеги ; пер.с англ. Г. И. Левитан. – 3-е изд. – Минск : Попурри, 2014. – 208 с.
  10. Кибанов, А. Я.  Управление персоналом организации : актуальные технологии найма, адаптации и аттестации [Текст] : учеб. пособ. / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. – 2-е изд., стер. – М. : Кнорус, 2012. – 368 с.
  11. Швець, І. Б. Комплексна оцінка якості управління персоналом [Текст] : монографія / І. Б. Швець, Т. В. Коваленко. – Донецьк : ДонНТУ, 2013. – 160 с.
  12. Філатов, В. М. Соціально-економічні засади мотивації управлінського персоналу [Текст] : монографія / В. М. Філатов, Т. С. Черкашина. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 219 с.
  13. Рульєв, В. А. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2012. – 312 с.
  14. Балабанова, Л. В. Стратегічне управління персоналом підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Стельмащенко. – К. : Знання, 2011. – 236 с.
  15. Лепейко, Т. І. Управління персоналом підприємства в умовах невизначеності (поведінковий підхід) [Текст] : монографія / Т. І. Лепейко, О. М. Миронова. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 236 с.

Управління розвитком персоналу

 1. ЕНКМД Управління розвитком персоналу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/4103-upravlinnia-rozvytkom-personalu
 2. Назарова, Г. В. Розвиток та використання управлінського персоналу – стратегічний підхід [Текст] : монографія / Г. В. Назарова, С. Ю. Гончарова, О. О. Затєйщикова. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 216 с.
 3. Кибанов, А. Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, адаптации и аттестации [Текст] : учеб. пособ. / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. – 2-е изд., стер. – М. : Кнорус, 2012. – 368 с.
 4. Швець, І. Б. Комплексна оцінка якості управління персоналом [Текст] : монографія / І. Б. Швець, Т. В. Коваленко. – Донецьк : ДонНТУ, 2013. – 160 с.
 5. Балабанова, Л. В. Стратегічне управління персоналом підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Стельмащенко. – К. : Знання, 2011. – 236 с.
 6. Гриньова, В. М. Управління кар’єрним зростанням персоналу підприємства [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, М. М. Новікова, О. А. Небилиця. – Х. : ХНЕУ, 2013. – 180 с.
 7. Гавкалова, Н. Л. Управління ефективністю менеджменту персоналу [Текст] : монографія / Н. Л. Гавкалова, Т. А. Власенко. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 296 с.
 8. Лепейко, Т. І. Управління персоналом підприємства в умовах невизначеності (поведінковий підхід) [Текст] : монографія / Т. І. Лепейко, О. М. Миронова. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 236 с.
 9. Ендовицкий, Д. А. Комплексный экономический анализ деятельности управленческого персонала [Текст] / Д. А. Ендовицкий, Н. Н. Беленова. – М. : КНОРУС, 2011. – 192 с.
 10. Ястремська, О. М. Оцінювання результатів діяльності управлінського персоналу : теоретичні та практичні аспекти [Текст] : монографія / О. М. Ястремська. – К. : ХНЕУ, 2012. – 196 с.

Управління трудовим потенціалом

 1. ЕНКМД Управління трудовим потенціалом [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/2348-2013-11-08-08-28-14
 2. Економічне Тернопілля : реалії та перспективи [Текст] = Economy of Ternopil region : realities and prospects / С. І. Юрій, В. Г. Дем’янишин, А. І. Крисоватий [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 120 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24585/1/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F.pdf
 3. Потенціал і розвиток підприємства [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 84 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9392/1/feu_kepik_sepp_dprp_LEK.pdf
 4. Пасєка, С. Р. Соціально-трудовий потенціал регіону : теорія і практика розвитку [Текст] : монографія / С. Р. Пасєка. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2012. – 608 с.
 5. Салун, М. М. Відтворення та модернізація трудового потенціалу підприємства (території) [Текст] : монографія / М. М. Салун. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 236 с.
 6. Іляш, О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. І. Іляш, С. С. Гринкевич. – К. : Знання, 2010. – 476 с.
 7. Грішнова, О. А. Трудовий потенціал України : оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку [Текст] : монографія / О. А. Грішнова, С. Р. Пасєка, А. С. Пасєка. – Черкаси : МАКЛАУТ, 2011. – 360 с.
 8. Назарова, Г. В. Управління соціально-трудовою сферою підприємства [Текст] : монографія / Г. В. Назарова, С. Ю. Гончарова, Н. В. Водницька. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 324 с.
 9. Акіліна, О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. – К. : Алерта, 2010. – 734 с.
 10. Гриньова, В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Гриньова, Г. Ю. Шульга. – К. : Знання, 2010. – 310 с.

Управління трудовими конфліктами

 1. ЕНКМД Управління трудовими конфліктами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/2347-2013-11-08-08-26-48
 2. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / М. М. Шкільняк, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ж. Л. Крисько, І. О. Демків. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 252 с. – Режи доступу :

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31710/1/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F%D0%BA.pdf

 1. Цісецький, О. Є. Управління трудовими конфліктами (курс лекцій) [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Цісецький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 163 с.
 2. Захарчин, Г. М. Управління конфліктами [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Захарчин, Р. О. Винничук. – Львів : Вид-во Львівська політехніка, 2017. – 160 с.
 3. Управління конфліктами. Текст лекцій [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Жаворонкова, О. М. Скібіцький, Т. В. Сівашенко, О. І. Туз. – К. : Кондор, 2015. – 171 с.
 4. Орлянський, В. С. Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. / В. С. Орлянський. – К. : ЦУЛ, 2016. – 160 с.
 5. Кабашов, С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на гражданской и муниципальной службе : теория и практика [Текст] : учеб. пособ. / С. Ю. Кабашов. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 192 с.
 6. Новосельцев, В. И. Системная теория конфликта [Текст] : монография / В. И. Новосельцев, Б. В. Тарасов. – М. : Майор, 2011. – 336 с.
 7. Управління конфліктами [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Жаворонкова, О. М. Скібіцький, Т. В. Сівашенко, О. І. Туз. – К. : Кондор, 2010. – 172 с

Фізіологія і психологія праці

 1. ЕНКМД Фізіологія і психологія праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2349-2013-11-08-08-29-06
 2. Корольчук, М. С. Психофізіологія діяльності [Текст] : підручник / М. С. Корольчук. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400 с.
 3. Крушельницька, Я. В. Фізіологія і психологія праці [Текст] : навч.-метод. посіб. / Я. В. Крушельницька. – К. : КНЕУ, 2002. – 182 с.
 4. Грибан, В. Г. Охорона праці в органах внутрішніх справ [Текст] : підручник / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 336 с.
 5. Крушельницька, Я. В. Фізіологія і психологія праці [Текст] : навч. посіб. / Я. В. Крушельницька. – К. : КНЕУ, 2000. – 232 с.
 6. Кирхлер, Э. Принятие решений в организациях. Психология труда и организационная психология [Текст]. Т. 4 / Э. Кирхлер, А. Шротт ; пер.с нем. – 2-е изд., испр. – Х. : Гуманитарный Центр, 2009. – 176 с.
 7. Носкова, О. Г. Психология труда [Текст] : учеб. пособ. / О. Г. Носкова ; под ред. Е. А. Климова. – М. : Академия, 2004. – 384 с.
 8. Психология труда [Текст] : учебник / А. В. Карпов, Е. В. Конева, Е. В. Маркова [и др.] ; под ред. А.Ф. Карпова. – М. : Владос, 2005. – 350 с.
 9. Кирхлер, Э. Мотивация в организациях. Психология труда и организационная психология [Текст]. Т.1 / Э. Кирхлер, К. Родлер ; пер.с нем. – Х. : Гуманитарный центр, 2003. – 144 с.
 10. Теорія і практика професійної орієнтації [Текст] : навч. посіб. / уклад. Н. Г. Швець, Т. Д. Третьякова. – К. : Персонал, 2010. – 272 с.
 11. Баклицький, І. О. Психологія праці [Текст] : підручник / І. О. Баклицький. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 655 с.