Кафедра менеджменту, публічного управління та персоналу ЗУНУ | Освітні програми
348623
page-template-default,page,page-id-348623,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-1.7, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Кафедра менеджменту, публічного управління та персоналу є випусковою і здійснює підготовку фахівців за ступенями вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ (МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР)

cпеціальність «МЕНЕДЖМЕНТ»

освітня програма «Менеджмент»

Випускник освітньої програми може:

– продовжити навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за скороченим терміном навчання (2 роки);

–  розпочати професійну діяльність за обраним фахом та займати первинні посади фахівців (помічник керівника) у сферах операційного менеджменту, маркетингу, продажу, управління бізнес-процесами та персоналом у:

— державних та комунальних установах і організаціях;

— підприємницьких структурах різних форм власності;

— фінансових та банківських установах;

— інвестиційних фондах;

— консалтингових компаніях.

Перелік предметів ЗНО для зарахування за державним замовленням:

 1. Українська мова та література;
 2. Математика або Іноземна мова або Географія.

Перелік предметів ЗНО для зарахування за контрактом:

 1. Українська мова та література;
 2. Математика або Географія або Історія України

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

cпеціальність «МЕНЕДЖМЕНТ»

освітня програма «Менеджмент»

Об’єкти професійної діяльності:

– оперативне та стратегічне управління;

– управління виробничим процесом;

– фінансово-господарська діяльність;

– дослідження ринків;

– управління персоналом;

– управління інвестиційно-інноваційною діяльністю.

Випускник освітньої програми може працювати  у:

– державних та комунальних установах і організаціях;

– підприємницьких структурах різних форм власності;

– спільних підприємствах;

– акціонерних та господарських товариствах;

– фінансових та банківських установах;

– інвестиційних фондах;

– консалтингових компаніях.

освітня програма «Управління персоналом»

Об’єкти професійної діяльності:

– організаційно-управлінська діяльність;

– економічна діяльність;

– адміністративно-господарська діяльність;

– соціальний аудит;

– аналіз чисельності і структури персоналу;

– управління людськими ресурсами;

– планування технологій найму, розвитку та ефективного використання персоналу.

Випускник освітньої програми може працювати у:

– підприємницьких структурах різних форм власності;

– спільних підприємствах;

– акціонерних та господарських товариствах;

– фінансових та банківських установах;

– інвестиційних фондах;

– консалтингових компаніях;

– державних та комунальних установах і організаціях.

освітня програма «Управління на транспорті та логістика»

Об’єкти професійної діяльності:

 – організація логістичних процесів;

– проектування логістичних систем;

– управління потоками в логістичних системах;

– управління виробничим процесом;

– управління ланцюгами постачання та збуту;

– організація складського господарства;

– транспортно-експедиторська діяльність;

– логістичний аудит, консалтинг та аутсорсинг;

Випускник освітньої програми може працювати у:

– підприємницьких структурах різних форм власності;

– спільних підприємствах;

– акціонерних та господарських товариствах;

– міжнародних компаніях;

– митницях та митних терміналах;

– складських комплексах;

– консалтингових компаніях;

– державних та комунальних установах і організаціях.

Перелік предметів ЗНО для зарахування за державним замовленням:

 1. Українська мова та література;
 2. Математика;
 3. Іноземна мова або Географія.

Перелік предметів ЗНО для зарахування за контрактом:

 1. Українська мова та література;
 2. Історія України;
 3. Математика або Географія.

спеціальність «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

освітня програма  «Публічне управління та адміністрування»

Об’єкти професійної діяльності:

– організаційно-управлінська діяльність;

– економічна діяльність;

– адміністративно-господарська діяльність;

– менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;

– управління фінансово-економічною діяльністю;

– управління майновими ресурсами;

– інформаційно-аналітична діяльність.

Випускник освітньої програми може працювати у:

– державних та місцевих органах виконавчої влади;

– структурах органів місцевого самоврядування;

– державних та комунальних підприємствах;

– підприємницьких структурах.

Передбачено можливість навчання за Програмою двох дипломів (УКРАЇНА — ПОЛЬЩА).

Перелік предметів ЗНО для зарахування за державним замовленням:

 1. Українська мова та література;
 2. Математика;
 3. Іноземна мова або Історія України.

Перелік предметів ЗНО для зарахування за контрактом:

 1. Українська мова та література;
 2. Історія України;
 3. Іноземна мова або Математика.

ДРУГИЙ (МАГІСТРЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

cпеціальність «МЕНЕДЖМЕНТ»

освітня програма «Менеджмент»

Об’єкти професійної діяльності:

– стратегічне та оперативне управління;

– управління виробничим процесом;

– комерційна діяльність;

– фінансово-господарська діяльність;

– дослідження ринків;

– управління персоналом;

– управління інвестиційно-інноваційною діяльністю.

Випускник освітньої програми може займати керівні посади у:

– державних та комунальних установах і організаціях;

– підприємницьких структурах всіх форм власності;

– акціонерних та господарських товариствах;

– спільних підприємствах;

– фінансових та банківських установах;

– інвестиційних фондах;

– консалтингових компаніях.

освітня програма «Управління персоналом»

Об’єкти професійної діяльності:

– стратегічне та оперативне управління;

– соціальна сфера;

– комерційна діяльність;

– діяльність в галузі праці та зайнятості;

– дослідження ринків праці;

– управління персоналом;

– управління інвестиційно-інноваційною діяльністю.

Випускник освітньої програми може займати керівні посади у:

– в установах медичного страхування.

– державних та комунальних установах і організаціях;

– підприємницьких структурах всіх форм власності;

– акціонерних та господарських товариствах;

– спільних підприємствах;

– фінансових та банківських установах;

– інвестиційних фондах;

– консалтингових компаніях.

освітня програма «Управління на транспорті та логістика»

Об’єкти професійної діяльності:

– організація логістичних процесів;

– проектування логістичних систем;

– управління потоками в логістичних системах;

– формування організаційних структур логістики;

– управління виробничим процесом;

– управління ланцюгами постачання та збуту;

– управління складським господарством;

– організація перевезень;

– транспортно-експедиторська діяльність;

– логістичний аудит, консалтинг та аутсорсинг.

Випускник освітньої програми може працювати у:

– підприємницьких структурах різних форм власності;

– спільних підприємствах;

– акціонерних та господарських товариствах;

– міжнародних компаніях;

– митницях та митних терміналах;

– складських комплексах;

– консалтингових компаніях;

– державних та комунальних установах і організаціях.

освітня програма «Менеджмент закладів охорони здоров’я»

Об’єкти професійної діяльності:

– інформаційно-аналітична діяльність;

– організаційно-управлінська діяльність;

– адміністративно-господарська діяльність;

– економічна діяльність;

– маркетингова діяльність;

– обліково-контрольна діяльність;

– зовнішньоекономічна діяльність;

– освітня та науково-дослідницька діяльність.

Випускник за освітньою програмою «Менеджмент закладів охорони здоров’я» може займати керівні посади у:

– закладах первинної, вторинної та екстреної медичної допомоги;

– підприємствах медичної та мікробіологічної промисловості;

– фармацевтичних фірмах;

– аптечних базах, складах та магазинах;

– діагностичних центрах;

– санаторно-курортних закладах;

– санітарно-епідеміологічних станціях;

– закладах медико-соціального захисту;

– структурах Товариства Червоного Хреста;

– медичних закладах приватної власності;

– установах медичного страхування.

cпеціальність  «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

освітня програма «Публічне управління та адміністрування»

Об’єкти професійної діяльності:

– організація діяльності підприємств, установ, організацій, та їх об’єднань;

– управління персоналом;

– аудит і оцінювання управлінської діяльності;

– управління змістом робіт;

– управління інформаційно-аналітичною діяльністю;

– управління соціальною та екологічною безпекою діяльності;

– управління якістю;

– корпоративне управління.

Випускник освітньої програми може займати керівні посади у:

– державних та місцевих органах виконавчої влади;

– підприємствах, установах і організаціях різних форм власності;

– територіальних структурах органів державної влади;

– органах місцевого самоврядування.

освітня програма «Публічне управління та адміністрування (Державна служба)»

Випускник освітньої програми може займати керівні посади у:

— органах державної влади;

— органах місцевого самоврядування;

— територіальних управліннях центральних органів виконавчої влади.

Вступні випробування для здобуття освітнього степеня МАГІСТР:

— на основі освітнього ступеня бакалавр (без стажу роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування): ЄВІ іноземна мова, фахове вступне випробування;

— на основі освітнього ступеня бакалавр (для тих хто працює на державній службі або в органах місцевого самоврядування): вступне випробування з іноземної мови, фахове вступне випробування;

— на основі освітнього ступеня спеціаліст, магістр: вступне випробування з іноземної мови,фахове вступне випробування.

ТРЕТІЙ  (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Кафедра менеджменту, публічного управління та персоналу здійснює підготовку фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальностями  «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Економіка».