Кафедра менеджменту, публічного управління та персоналу ЗУНУ | Відбувся захист дипломних робіт слухачів магістратури зі спеціальностей «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування»
348927
post-template-default,single,single-post,postid-348927,single-format-standard,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-1.7, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Відбувся захист дипломних робіт слухачів магістратури зі спеціальностей «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування»

На факультеті економіки та управління ТНЕУ протягом 29 січня-1 лютого відбувся захист дипломних робіт слухачів магістратури зі спеціальностей «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання – випускників кафедри менеджменту та публічного управління.

До захисту дипломних робіт було допущено 63 слухачі магістратури (група ПУАм-21 – 20 студентів, група ПУАзм-21 – 16 студентів, група МЕНм – 21 – 18 студентів та група МЕНзм  — 9 студентів), які успішно виконали навчальний план.

Усі представлені на розгляд Державної екзаменаційної комісії дипломні роботи виконано на замовлення конкретних організацій та підприємств, окремі положення та пропозиції викладені у дослідженнях прийняті замовниками для впровадження у діяльність. У дипломних роботах використані сучасні методи досліджень та економічних розрахунків, наведені реальні, достовірні дані, які повністю відображають усі аспекти діяльності об’єктів дослідження, сформовані самостійні і оригінальні висновки та пропозиції, що є результатом кропіткої роботи слухачів магістратури та їх наукових керівників. Усі дипломні роботи представлені до захисту апробовані на науково-практичних конференціях.

Під час захисту доповіді слухачів магістратури супроводжувались використанням мультимедійного обладнання, що надавало матеріалам досліджень наочності та дозволяло оцінити рівень підготовки кожної дипломної роботи. Випускники давали ґрунтовні відповіді на питання екзаменаторів.

Голова ДЕК генеральний директор ТОВ «Завод газового обладнання Альфа-Газпромкомплект» Степан Адамович Лукасевич, заступник голови комісії к.е.н., доц. Андрій Семенович Коцур та член екзаменаційної комісії завідувач кафедри менеджменту та публічного управління д.е.н., проф. Михайло Михайлович Шкільняк відзначили високий рівень підготовки магістрів та результатів їх досліджень, стабільну тенденцію підвищення якості дипломних робіт, актуальність, новизну та практичну спрямованість їх тематики, добросовісну роботу рецензентів та наполегливу працю наукових керівників.

Особливо високий рівень написання і захисту дипломних робіт показали студенти групи ПУАзм-21, де 8 із 16 дипломних робіт було захищено на оцінку «відмінно».

За результатами навчання та захисту дипломних робіт рішенням Державної екзаменаційної комісії кваліфікацію магістр з менеджменту присвоєно 27 випускникам, магістр з публічного управління та адміністрування – 36 випускникам. Диплом з відзнакою отримають Антонюк І.М., Гречковська Л.Р., Дуда Г.Б., Полікровський Р.С., Смерека С.В., Шпунар О.В., Пищ С.Ю., Чорна О.В., Дубянська С.В., Соколюк А.О., Рожко Н.В.

Крім того 20 студентів рішенням ДЕК рекомендовані до вступу в аспірантуру.

Результати роботи ДЕК показали, що професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту та публічного управління готує висококваліфікованих спеціалістів з менеджменту, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками у сфері управління.
Голова, члени ДЕК і увесь колектив кафедри менеджменту та публічного управління вітають випускників і дякують за продуктивну працю, наполегливість і натхнення у навчанні!

AUTHOR: Nata
No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.