Кафедра менеджменту, публічного управління та персоналу ЗУНУ | ПІДСУМКИ II ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»
349314
post-template-default,single,single-post,postid-349314,single-format-standard,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-1.7, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

ПІДСУМКИ II ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»

19 квітня 2019 року відбулося підведення підсумків, нагородження учасників та урочисте закриття II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», яка проходила у ТНЕУ.

Переможців II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» привітав проректор з наукової роботи, д.е.н., професор Задорожний Зеновій-Михайло Васильович, а також голова журі, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління ТНЕУ, д.е.н., професор Михайло Михайлович Шкільняк.

За результатами участі студентів (магістрів) в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» нагороджено 21 учасника, зокрема:

— диплом I ступеня та золоту медаль отримала:

Чорна Наталія Андріївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

— диплом II ступеня та срібну медаль отримали:

Тенянко Анжела Олександрівна, Полтавська державна аграрна академія;

Яцишин Олександра Михайлівна, ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ;

— дипломи III ступеня та бронзові медалі отримали:

Іваcечко Олена Іванівна, Тернопільський  національний економічний університет;

Василенко Надія Василівна, Житомирський державний технологічний університет;

Шостак Марина Павлівна, Маріупольський державний університет;

— грамоти IV ступеня отримали:

Коваль Дмитро Сергійович, Запорізький національний технічний університет;

Вернигора Аліна Русланівна, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;

Долинська Аліна Ігорівна, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

Мороз Юлія Андріївна, Національний університет «Львівська політехніка»;

Подвальна Олена Олегівна, ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ;

— грамоти V ступеня отримали:

Колеганова Аліна Анатоліївна, Сумський національний аграрний університет;

Полянська Вікторія Едуардівна, Мукачівський державний університет;

Кубін Ольга Ігорівна, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;

Остроконь Світлана Михайлівна, Одеська національна академія харчових технологій;

Трачик Мар’яна Євгенівна, Львівський національний університет імені Івана Франка;

— грамоти VI ступеня отримали:

Нечай Антон Миколайович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Петрова Ольга Юріївна, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ;

Королюк Роман Андрійович, ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів», м. Київ;

Шевченко Лариса Анатоліївна, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова;

Бекешко Олеся Олександрівна, Національний університет харчових технологій, м. Київ;

За результатами участі студентів (бакалаврів) в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» нагороджено 25 учасників, зокрема:

— диплом I ступеня та золоту медаль отримала:

Вусата Яна Олександрівна, Тернопільський  національний економічний університет;

— диплом II ступеня та срібні медалі отримали:

Тищенко Світлана Володимирівна, Київський національний університет технологій та дизайну;

Губар Дар’я Вадимівна, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;

Волкова Каріна Василівна, Сумський національний аграрний університет;

— дипломи III ступеня та бронзові медалі отримали:

Данг В’єт Тунг, Одеський національний економічний університет;

Набокова Тетяна Сергіївна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Коваленко Тетяна Володимирівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Дейкун Людмила Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет;

Савенкова Тетяна Андріївна, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова;

Сарака Оксана Дмитрівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

— грамоти IV ступеня отримали:

Матковська Леся Андріївна, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ;

Блищак Людмила Олегівна, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

Бабак Катерина Олексіївна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Серпокрилова Олександра Сергіївна, Маріупольський державний університет;

Волнянський Михайло Ігорович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

— грамоти V ступеня отримали:

Кострова Катерина Андріївна, Київський національний торговельно-економічний університет;

Петренко Наталія Олександрівна, Сумський державний університет;

Губернюк Анна Ігорівна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Єлісєєв Євгеній Юрійович, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Вилуск Анна Олексіївна, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка;

— грамоти VI ступеня отримали:

Ковтунова Катерина Дмитрівна, Донецький національний університет імені Василя Стуса;

Рогова Катерина Сергіївна, Національний університет харчових технологій, м. Київ;

Лубенець Ірина Сергіївна, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь;

Мироненко Богдан Валентинович, Одеська національна академія харчових технологій;

Поліщук Анастасія Павлівна, Житомирський державний технологічний університет;

Також окремих учасників Олімпіади нагороджено грамотами за оригінальний та нестандартний розв’язок завдань у таких номінаціях:

— аналітичний підхід:

Грень Роман Тарасович, Львівський державний університет внутрішніх справ;

Сороката Анастасія Вікторівна, Національний університет «Львівська політехніка»;

— творчі здібності:

Ігнатьєв Олег Вадимович, Бердянський університет менеджменту і бізнесу;

Салабай Владислав Олександрович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  ;

— креативність:

Денисюк Руслана Станіславівна, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця;

Кулявець Віктор Васильович, Львівський національний аграрний університет;

— наукове мислення:

Симашко Марина Валеріївна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Харкевич Марина Валеріївна, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне;

— інноваційність:

Пахуща Ольга Павлівна, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка;

Пельчер Мар’яна Володимирівна, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

Сертифікати учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», отримали усі студенти, які зареєструвалися у день проведення наукового заходу.

Подяки за активну роботу у складі журі, апеляційної та мандатної комісій Олімпіади отримали:

— заступник голови журі: Жилінська Оксана Іванівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

— члени журі: Андрушків Богдан Миколайович – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя; Бутко Микола Петрович – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та державної служби Чернігівського національного технологічного університету; Гарафонова Ольга Іванівна – д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Карий Олег Ігорович – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту національного університету «Львівська політехніка»; Касич Алла Олександрівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну; Кузнецова Інна Олексіївна – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Одеського національного економічного університету; Маркіна Ірина Анатоліївна – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії; Тарасюк Галина Миколаївна – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і туризму Житомирського державного технологічного університету; Шинкарук Лідія Василівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України.

— члени апеляційної комісії: Карчева Ганна Тимофіївна – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»; Омельченко Володимир Якович – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Маріупольського державного університету.

— секретар мандатної комісії: Вдовічен Анатолій Анатолійович – д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

Справжньою окрасою заходу стали виступи талановитих й обдарованих учасників творчих колективів ТНЕУ.

Також у цей день учасники та гості Олімпіади відвідали музей історії ТНЕУ.

Переможцям II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» та усім учасникам щиро бажаємо розвитку і наснаги, сил досягати своєї мети, отримувати моральне задоволення від навчання і своєї наукової праці, упевненості в собі, продовжувати вчитися і самовдосконалюватися та непохитної віри у свій успіх та свою велику мету!

AUTHOR: Nata
No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.